rozšířené vyhledávání
Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Územní plán

Aktuálně platná verze

Opatření obecné povahy ÚP Nový Rychnov

Opatření obecné povahy ÚP Nový Rychnov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 844,5 kB
Staženo: 89×
Vloženo: 3. 7. 2020

Seznam výkresů grafické části dokumentace

Seznam výkresů grafické části dokumentace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,6 kB
Staženo: 76×
Vloženo: 3. 7. 2020

Textová část územního plánu

Textová část územního plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 678,92 kB
Staženo: 89×
Vloženo: 3. 7. 2020

Návrh územního plánu

Hlavní výkres - funkční využití ploch, urbanistická koncepce

Hlavní výkres - funkční využití ploch, urbanistická koncepce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB
Staženo: 85×
Vloženo: 3. 7. 2020

Koncepce veřejné infrastruktury - energetické systémy

Koncepce veřejné infrastruktury - energetické systémy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,84 MB
Staženo: 62×
Vloženo: 3. 7. 2020

Koncepce veřejné infrastruktury - hmotové systémy

Koncepce veřejné infrastruktury - hmotové systémy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,49 MB
Staženo: 51×
Vloženo: 3. 7. 2020

Výkres veřejných zájmů (vps, opatření a asanací)

Výkres veřejných zájmů (vps, opatření a asanací).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB
Staženo: 55×
Vloženo: 3. 7. 2020

Výkres základního členění území

Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MB
Staženo: 92×
Vloženo: 3. 7. 2020

Přílohy odůvodnění územního plánu

Koordinační výkres

Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,67 MB
Staženo: 69×
Vloženo: 3. 7. 2020

Širší vztahy

Širší vztahy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,88 MB
Staženo: 55×
Vloženo: 3. 7. 2020

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,28 MB
Staženo: 62×
Vloženo: 3. 7. 2020

Strategický plán rozvoje městyse

Strategický plán rozvoje městyse 2018 - 2023

Strategický plán rozvoje městyse 2018 - 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 483,24 kB
Staženo: 69×
Vloženo: 3. 7. 2020