Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Přírodní zajímavosti

Umístění obce v krajině

Obec Nový Rychnov je schoulena v malebném údolí, obklíčeném menšími i většími kopci Českomoravské vysočiny s množstvím lesů, luk a rybníků. Nachází se 13 kilometrů jihovýchodně od města Pelhřimova a 19 kilometrů západně od Jihlavy. Je to významná křižovatka silnic I. a II. třídy, má tedy dobré spojení s okolím a výborné možnosti pěší turistiky i cykloturistiky. Nejbližší železniční stanice je v 8 kilometrů vzdálené Horní Cerekvi. V nejvyšších místech u Horní Cerekve, mezi Křemešníkem a Novým Rychnovem, v místech, kde téměř splývá se zemskou hranicí, se stává rozvodím evropským, odvádí prameny do Labe a Dunaje.

Přírodní zajímavosti v obci a jejím okolí

V obci jsou dva rybníky, Městecký a Lihovarský, vhodné pro chov ryb. V okolí je pak ještě 7 menších rybníků a vybavené přírodní koupaliště s kvalitní vodou. U náhonu bývalého mlýna směrem k Rohozné se nachází chráněný, více než 150 let starý dub a u kostela dva kaštany z roku 1879, vysazené zde na památku stříbrné svatby císaře Františka Josefa s chotí Alžbětou. Tři kilometry západně od obce upoutá pozornost vrch Křemešník (765 m) s přírodní rezervací smíšeného lesního porostu. Toto významné poutní místo je rovněž turisticky velmi atraktivní. Nachází se zde kostel nejsvětější Trojice s ambity a křížovou cestou, která začíná u občasného pramene s léčivou radioaktivní vodou. Najdete zde i zajímavé sluneční hodiny, Větrný zámek, kovovou rozhlednu z které je nádherný pohled na okolí, Stříbrnou studánku, lyžařskou sjezdovku, hotel a další. Východním směrem od obce se rozkládá pohoří Mešnice s přírodní památkou, skalními útvary, nazývanými Čertův Hrádek a nejvyšším vrchem Čeřínkem s lyžařskou sjezdovkou a hotelem. Lidé zde mohou využít turisticky značené cesty, spojující tyto zajímavé přírodní lokality. O Čertově hrádku se říká, že když ještě chodil čert po světě, stavěl si v lesích u Mešnice hrad. Ale kohout mu svým zakokrháním přerušil práci a tak ze stavby zbyl jenom malý hrádek. S trochou fantazie zde najdeme čertovo sedlo, otisk čertova kopyta a podobně.