Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Římskokatolická farnost Nový Rychnov

Plebánie r. 1365, matriky od roku 1385. Kostel goticky založen v letech 1343 – 1363 ( z původní stavby zachován presbytář), poškozen ve třicetileté válce, opraven barokně počátkem 18. stol., věž upravena r. 1829.

Zasvěcení kostela: Nanebevzetí Panny Marie – slavnost 15. srpna

Farář:

P. Petr Vavřinec Konopík

Do farnosti patří:

Nový Rychnov, Čejkov, Hojkov, Chaloupky, Chrástov, Kopaniny, Lešov, Milíčov, Řeženčice, Sázava, Těšenov, Trsov.

Adresa a sídlo farnosti:

Římskokatolická farnost Nový Rychnov
Nový Rychnov 84
394 04 Nový Rychnov
tel. +420 723 901 006
email: pv.konopik@seznam.cz
Internetová adresa: http://farniuradnovyrychnov.cz