rozšířené vyhledávání
Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Veřejné pohřebiště V Novém Rychnově

Provoz veřejného pohřebiště v Novém Rychnově je upraven Řádem veřejného pohřebiště v Novém Rychnově, který byl vydán formou opatření obce č. /2011

Městys Nový Rychnov upozorňuje firmy provádějící práce na hrobovém zařízení a nájemce hrobových míst na hřbitově v Novém Rychnově, že je nutné ohlásit správci hřbitova veškeré stavební práce dopředu před jejich započetím. Jedná se zvláště o:

  • rekonstrukci základů, výměnu pomníků za jiný typ
  • zřízení nového hrobového zařízení

Kontakt na správce hřbitova pana Jana Maláta (Městys Nový Rychnov):

565 392 065, 723 307 666

V případě nedodržení se nájemce vystavuje nebezpečí ukončení nájmu hrobových míst!!

Podrobnější informace jsou uvedeny ve vašich nájemních smlouvách a hřbitovním řádu.