rozšířené vyhledávání
Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Aktuálně

Provozní hodiny úřadu městyse pro veřejnost 26. 10. 2020 - 08. 11. 2020

Datum: 23. 10. 2020

Na základě usnesení vlády ČR č. 1080 úřad městyse Nový Rychnov oznamuje, že budou omezeny provozní hodiny pro veřejnost ve dnech od 26. 10. 2020 do 08. 11. 2020. Hodiny pro veřejnost budou pouze v následujících dnech:
26. 10. 2020 pondělí: 12:00 - 17:00
30. 10. 2020 pátek: 07:00 - 12:00
02. 11. 2020 pondělí: 12:00 - 17:00
04. 11. 2020 středa: 07:00 - 12:00
Ostatní dny je pro veřejnost zavřeno.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 11. 2020 12:30-14:30 Nový Rychnov

Datum: 20. 10. 2020

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy dne 24. 11. 2020 od 12:30 do 14:30 hodin v části obce Nový Rychnov.
Seznam OVM je uveden v přiloženém souboru.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 11. 2020 10:00-12:00 Nový Rychnov (areál ZD)

Datum: 20. 10. 2020

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy dne 24. 11. 2020 od 10:00 do 12:00 hodin v části obce Nový Rychnov (areál ZD).
Seznam OVM je uveden v přiloženém souboru.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24. 11. 2020 08:00-10:00 Nový Rychnov

Datum: 20. 10. 2020

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy dne 24. 11. 2020 od 08:00 do 10:00 hodin v části obce Nový Rychnov.
Seznam OVM je uveden v přiloženém souboru.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23. 11. 2020 Křemešník

Datum: 17. 10. 2020

Společnost E.ON Distribuce a. s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie z důvodu prací na zařízení distribuční soustavy dne 23. 11. 2020 od 08:00 do 10:00 hodin v části obce Křemešník.
Seznam OVM je uveden v přiloženém souboru.

Vodovod Čejkov - rozhodnutí o povolení výjimky (dimethachlor ESA)

Datum: 14. 10. 2020

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. j. KHSV/20315/2020/PE/HOK/Lis o určení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel dimethachlor ESA pro dodávanou pitnou vodu pro vodovod Čejkov

Uzavření provozu sportovní haly a sportovního areálu ZŠ v Novém Rychnově NOUZOVÝ STAV

Datum: 10. 10. 2020

Městys Nový Rychnov oznamuje, že na základě usnesení vlády č. 996 o přijetí krizového opatření ze dne 08. 10. 2020 je uzavřen provoz sportovní haly a sportovního areálu ZŠ v Novém Rychnově, a to v době od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020.

Vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 05. 10. 2020

Datum: 1. 10. 2020

Vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.