Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti Městyse Nový Rychnov má společenské poslání a jeho členové reprezentují městys při významných společenských událostech v životě občanů. Sbor pro občanské záležitosti aktivně spolupracuje s ostatními organizacemi při přípravě a realizaci nejrůznějších kulturních akcí v městysi.

Předsedkyně

Šoulová Jaroslava

Členky SPOZ

Zemanová Julie, Reichová Iva, Vlčková Jaroslava, Pechová Magdaléna, Kotrčová Markéta

Zápisy do kroniky SPOZ

Šoulová Jaroslava

Činnost:

  • zajištění obřadu vítání občánků
  • blahopřání jubilantům (dovršení věku 70, 75, 80, 85, 90 let a více)
  • blahopřání manželům u příležitosti zlaté a diamantové svatby a v případě žádosti manželů zabezpečujeme slavnostní obřad v obřadní síni
  • Novorychnovské stezky
  • zajištění oslav svátku svatého Martina + lampiónový průvod
  • zajištění a organizování rozsvícení vánočního stromu
  • pomoc ostatním spolkům v obci při organizování ostatních sportovních, kulturních a společenských akcí

Souhlas jubilanti

Souhlas s návštěvou člena SPOZ u příležitosti jubilejního svat. obřadu

Souhlas s uspořádáním jubilejního svat. obřadu

Souhlas vítání dětí

FOTOGRAFIE Z AKCÍ SPOZ HLEDEJTE VE FOTOGALERII