Městys Nový Rychnov
MěstysNový Rychnov

Historie školství na Novorychnovsku

Až do Bílé hory bylo školství svázáno především s městským prostředím. Kromě Pelhřimova, kde byla již v době předhusitské, existovaly v 16. století školy v Červené Řečici, Horní Cerekvi a v Novém Rychnově. Rozšiřování počtu škol prosazovala katolická církev. Kde byla zřízena fara, měla působit i škola. Vedle náboženství bylo základem výuky trivium, tedy nabytí základních znalostí čtení, psaní a počítání. Všichni učitelé byli povinni skládát odborné zkoušky. Hmotné zabezpečení učitelů se lišilo. Snad nejlépe zabezpečené učitelské místo na Pelhřimovsku bylo - v protikladu k nevalným výsledkům zdejší školy - v Novém Rychnově, kde v roce 1788 pobíral učitel na penězích i v naturáliích roční příjem v hodnotě 89 zlatých 1 krejcar. V Rynárci 25 zlatých, 30 krejcarů, v Pelhřimově 60 zlatých, 33 krejcarů. Základem dobrého postavení novorychnovského učitele byl deputát od vrchnosti v celkové hodnotě 40 zlatých, 16 krejcarů. Tuto částku dostával v naturáliích: 8 strychů žita, 2 sudy piva, 5 čtvrtí patoku, 5 sáhů dřeva, pro pomocníka pole o výměře 5 strychů /1 strych dutý = 94 l, čtvrť asi 6 l, 1 strych plošný asi 0,3 ha, 1 sud piva asi 2,5 hl, 1 sáh přibližně 2 - 3 m kubické/.

Příspěvek od státu byl 6 zlatých, služba při kostele činila 23 zlatých, 13 krejcarů, od poddaných a žáků dostal naturálie v hodnotě 19 zlatých, 32 krejcarů. Jednou ze základních myšlenek školního tereziánského řádu bylo zavedení povinné školní docházky pro děti ve věku od 6 do 12 let. Pelhřimovsko patřilo k oblastem s velmi nízkou školní docházkou.

V roce 1790 uvádí pelhřimovský vikář tyto údaje o školách na panství Nový Rychnov:

Nový Rychnov

 • panství Nový Rychnov, vrchnost pražský arcibiskup
 • vybavená podle předpisů
 • učitel Václav Vokoun
 • 291 žáků, dochází 76, v letním běhu 54 žáků
 • všichni žáci mají předepsané učebnice, učí se česky

Rynárec

 • Nový Rychnov, vrchnost pražský arcibiskup
 • 1789 špatná stavba o 1 místnosti, 1790 nově postavená, nezařízená
 • učitel Ignác Vorel, 60 let, zkoušený v Praze, nepotvrzený úřady
 • žáků, dochází 98, v letním běhu se neučilo vůbec
 • žáci nemají předepsané učebnice, učí se česky

Mezná

 • panství Nový Rychnov, vrchnost pražský arcibiskup
 • soukromá škola v obytné světnici
 • v roce 1789 učil krejčí Jan Kameník, 39 let
 • roku 1789 - 22 žáků, další údaje neuvedeny

Na Křemešníku vyučoval tamní kaplan. Péče církve o školství byla významným přínosem jejího působení. Byl to však stát, který od vydání tereziánského řádu stále více podněcoval rozvoj sítě škol.